ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2